Delfinka nie będzie.

Pomimo, że budowę „Delfinka” poparli wszyscy radni miejscy i powiatowi, pomimo, że Zarząd Województwa przyznał dotację na ten cel, pomimo, że w budżecie powiatu jak i w budżecie miasta na 2016 rok ta inwestycja została zapisana – Zarząd Powiatu wycofuje się z budowy pływalni. Skąd taka decyzja Zarząd Powiatu? Odpowiedź jest jedna – brak porozumienia z Panią Burmistrz w sprawie wspólnego utrzymania pływalni. Widać, że łatwiej uzyskać dofinansowanie w województwie, łatwiej uzyskać poparcie radnych z innych gmin Powiatu niż dogadać się na miejscu , w Lwówku, jak w przyszłości będziemy utrzymywać wspólną pływalnię.delfinek 001

Share Button

Dzisiaj w Betlejem…

kartka

Share Button

Proszę o poparcie

plakat B2 pion (do wyboru)_Strona_3

Share Button

Którędy na manowce?

Tags

, , , ,

Po ostatnich decyzjach władz gminy, pytanie w którym kierunku podąża Lwówek , jest jak najbardziej zasadne. Jesteśmy miastem powiatowym, które pozbyło się własnej gospodarki komunalnej.  Z punktu widzenia mieszkańca  można powiedzieć  – i co się takiego wielkiego stało? Woda w kranie jest, ścieki są odprowadzane, śmieci też są wywożone. Możliwe też, że ceny za te usługi będą niższe niż dotychczas. Tak, tylko gospodarz miasta powinien stawiać sobie pytania ; a co będzie  np. za 3 lata, kiedy skończy się umowa z Konsorcjum AGAT / „Izery” + „Simeko” /? Jakie wtedy Lwówek będzie miał możliwości zagwarantowania mieszkańcom przyzwoitych cen za wywóz śmieci? Trudno przypuszczać, że po trzech latach lwówecki ZOM będzie technicznie i organizacyjnie gotów do świadczenia tych usług. Czy w ogóle przetrwa ten okres zajmując się wyłącznie zamiataniem ulic. Co z ludźmi , którzy tam pracują? Nie mając własnej spółki nie będziemy mili wtedy wpływu na opłaty za te usługi.  Gmina z udziałem środków unijnych, ok. 2 mln zł, sfinansowała instalację do segregacji śmieci. Jeżeli instalacja ta nie będzie wykorzystana, to zachodzi pytanie, czy Gmina  tych pieniędzy nie będzie musiała zwrócić?   Mylą się ci, którzy za sprawę wywozu śmieci obwiniają wyłącznie Prezesa Chodorowskiego. ZOM jest spółką komunalną, w której Gmina ma 100% udziałów. Nadzór właścicielski nad spółką, w imieniu Gminy , sprawuje Burmistrz.  Błędne decyzje Zarządu spółki oraz nadzoru to nie tylko sprawa przegranego przetargu w Lwówku, lecz również odstąpienie od wykonywania usług w Lubomierzu. Jeżeli ZOM nie był w stanie wykonywać usług wywozu śmieci w Lubomierzu to dlaczego składał ofertę? Czyżby w „odwecie” za ofertę „AGATU” złożoną w Lwówku? Tak można postępować ze swoim prywatnym kapitałem , a nie ze spółką komunalną,   z kapitałem publicznym. Wycofując swoją ofertę, ZOM  stracił 6 tyś wadium. Może nie jest to wielka kwota, ale świadczy o niegospodarności władz Spółki oraz władz Gminy.

Ostatnie tygodnie były gorące, nie tylko z powodu panujących temperatur, lecz również z powodu dyskusji, jaka odbywała się na lwóweckich forach internetowych, między zwolennikami obecnej Pani Burmistrz i zwolennikami Pana Kaziowa. Dla mnie,  mieszkańca Lwówka, bezspornym jest fakt, że Pan Kaziów rozpoczął a Pani Szczęsna „dzielnie” kontynuuje likwidację tego co jest istotą samorządu,  a mianowicie gospodarki komunalnej. To już Pani Szczęsna, rezygnując z ujęć płakowickich, zadecydowała, że połowa naszej Gminy jest zaopatrywana w wodę z ujęć bolesławieckich. To  ogranicza na przyszłość możliwość kontrolowania cen wody w naszej Gminie. To powoduje, że powrót do samodzielnej gospodarki wodno – kanlizacyjnej staje się jeszcze bardziej  skomplikowany.  Zwolennicy takiego rozwiązania chwalą profesjonalizm bolesławieckiej spółki wodociągowej.  Można zadać pytanie a dlaczego to Lwówek nie mógł stworzyć profesjonalnie działającej firmy wodno – kanalizacyjnej? Widać, że we władzach Gminy, tych byłych i obecnych, istnieje jakiś kompleks Bolesławca. Dzieci nasze też będą wożone na basen do Bolesławca , ponieważ nasz został zamknięty. Może jak ze wszystkim do Bolesławca to i remont urzędu gminy , pomieszczeń przejętych po starostwie, też jest niepotrzebny tylko Pani Burmistrz otrzyma jakiś kąt w bolesławieckim ratuszu?

Nie mamy wody, nie mamy kanalizacji, nie mamy wywozu śmieci, nie mamy basenu, nie mamy publicznej toalety, nie mamy…  Mamy Lato Agatowe i być może, wszyscy czekają z niecierpliwością, „święto napoleonów” .

Share Button

Interpelacje

interpelacje 001

Share Button

Koperta niezgody

Tags

, ,

Na wstępie uspokajam służby antykorupcyjne, że nie chodzi  o kopertę w której „się daje” lecz o tą, którą się maluje na jezdni.

Na dzisiejszej Sesji Rady Miasta, pan Radny Marcin Karasiński odczytał pismo Pani Anny Jędrzejczyk –  właścicielki apteki „Ław chlebowych” . W piśmie tym Pani Anna zapytuje o powód wypowiedzenia umowy na rezerwację miejsca postojowego na Placu Wolności. Głos  zabrała także sama Pani Jędrzejczyk. Stwierdziła, że w październiku 2014 r , wystąpiła do UGiM z wnioskiem o oznakowanie tzw. „kopertą” miejsca postojowego, które byłoby zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych, np. klientów Jej apteki. Wystąpiła również o rezerwację drugiego oznakowanego miejsca postojowego, które byłoby przez nią opłacane i zarezerwowane pod potrzeby apteki. Głównie chodzi o to, aby dostawca leków mógł w miarę blisko apteki zaparkować. Pani Jędrzejczyk podkreślała też sprawy bezpieczeństwa. Wśród dostarczanych specyfików znajdują się również substancje , które mogą być ewentualnym powodem napadów, wymuszeń – np. środki narkotyczne. Wnioski Pani Jędrzejczyk zostały, jeszcze przez poprzednią Władzę, zaakceptowane. Efektem tego są dwa oznakowane stanowiska postojowe oraz podpisana z Urzędem umowa na odpłatną rezerwację jednego stanowiska. Umowa została zawarta na dwa lata. No właśnie, dlaczego umowa została wypowiedziana? Odpowiedź Pani Burmistrz jest bardzo prosta – bo poprosił o to Pan Zawadzki, właściciel tzw. „agatowej kamienicy”.  Według argumentów Pani Burmistrz samochody parkujące na tzw. „kopertach” zasłaniają witrynę sklepu z pamiątkami, prowadzonego przez Pana Zawadzkiego. Dodała również , że nikt wtedy, w październiku ubiegłego roku, nie pytał Pana Zawadzkiego czy zgadza się aby Miasto wydzierżawiło kawałek ulicy przed Jego kamienicą. Trzeba uczciwie dodać, że Pani Burmistrz zaproponowała Pani Jędrzejczyk inne miejsce postojowe pod tzw. „kopertę” na Placu Wolności.

Pani Jędrzejczyk nie przyjmuje tej argumentacji  i żąda wycofania przez Panią Burmistrz wypowiedzenia umowy.

A  mnie argumentacja Pani Burmistrz się podoba – Pan Zawadzki poprosił, to spełniła jego prośbę. Nie siliła się na jakieś argumenty prawne, a to bezpieczeństwo ruchu, a to termin zawarcia umowy – tuż przed wyborami, czy też inne „obiektywne” argumenty. Wystarczyła prośba Obywatela i sprawa załatwiona. Ja, tak z urzędniczej zgryźliwości , tylko bym dopytywał: a kiedy to Pan Zawadzki swoją prośbę zgłosił , czy było to wtedy gdy Pani Burmistrz była już Panią Burmistrz, czy trochę wcześniej? Czy było to na piśmie , czy też w innej formie? Ale to już detale.

Możemy wreszcie w prosty sposób coś załatwić.  Podobno już ktoś, kto pragnie mieć pizzerię w Rynku, poprosił o lokal w Ratuszu . I fajnie, tylko problem w tym, że ten lokal jest od lat wynajmowany. Ale co tam, prośmy  a będziemy mieli załatwione.

 

Share Button

Wesołego Alleluja

jesus-resurrection-easter-02

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę wiele radości, życzliwości oraz błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Niech te dni będą czasem głębokich przeżyć oraz tradycyjnego polskiego świętowania.

Share Button

Podłączenie Lwówka do Bolesławca.

Tags

, ,

Głównym tematem ostatniej / 26 marca/ sesji Rady Miejskiej, były sprawy związane z funkcjonowaniem wodociągów i kanalizacji na terenie naszej Gminy. Sytuację , w imieniu PWiK Sp. z o.o. w Bolesławcu, przedstawił Dyrektor ds. technicznych. Wystąpienie Pana Dyrektora można podsumować stwierdzeniem, że była to totalna krytyka dotychczasowej , przed włączeniem naszych wodociągów do spółki bolesławieckiej, gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lwówek Śląski. Jednym z głównych zarzutów były zaniedbania odnośnie ujęć wody na Bucholcu. Miasto było zaopatrywane tylko z jednej studni, pozostałe zaś były nieczynne. Szkoda, że nikt z samorządowców nie chciał ustosunkować się do tych zarzutów. Można było liczyć , że zwłaszcza Zastępca Burmistrza – Pan Maciejczyk, poczuje się odpowiedzialny za ten stan rzeczy. Nie może satysfakcjonować również wypowiedź Pani Burmistrz , która , w kontekście przedstawionych zaniedbań, wyraziła żal, że przyłączenie do bolesławieckiej spółki nastąpiło tak późno. Może dziwić brak wiary  byłych, i obecnych, włodarzy we własne możliwości prowadzenia jednego z głównych działów gospodarki komunalnej jakimi są wodociągi. Nie wiemy na jakich zasadach Lwówek przystąpił do PWiK w Bolesławcu. Nie daje takiej odpowiedzi również strona internetowa Spółki, gdzie np. zakładki dotyczące władz spółki, udziałów itp. są niedostępne.

Dla mieszkańców zapewne najważniejszą informacją jest to , że do końca roku za wodę nie będziemy więcej płacić. Oczywiście do ceny wody dopłacimy z naszego wspólnego budżetu gminnego. Nie mniej może budzić duże kontrowersje plan zamknięcia ujęcia wody w Płakowicach, z którego zaopatrywanych jest 11 miejscowości /północno – wschodnia część Gminy/. Powodem zamknięcia ujęcia jest zwiększona, ponad obowiązującą normę, ilość selenu. Rozwiązaniem może być budowa, za ok. 3 mln zł, stacji uzdatniania lub przyłączenie tej części Gminy Lwówek do ujęć bolesławieckich. Warto dodać, że ujęcie płakowickie ma głębokość ok. 200 m i bazuje na bardzo bogatych zasobach wody. Wcześniej, do roku 2006, nie obowiązywały normy na zawartość selenu. Wybór jest trudny, chodzi o 3 mln zł. Ja wybrałbym jednak budowę stacji i bazowanie na własnym ujęciu. Jest to ważne, zwłaszcza w kontekście , niepewnych jakościowo zasobów wody z ujęć na Bucholcu. W latach 1998 – 2002 była nawet analizowana koncepcja budowy wodociągu przesyłającego wodę z Płakowic do zaopatrzenia Lwówka.

Podłączenie dużej części naszej Gminy do ujęć bolesławieckich, a w przyszłości może również samego Lwówka, sprawi, że  prowadzenie samodzielnej gospodarki wodno – kanalizacyjnej przez Lwówek, a tym samym wyjście ze Spółki będzie bardzo trudne. Kupując wodę w Bolesławcu nie będziemy decydentami w tej tak ważnej sprawie lecz raczej petentami.

Share Button

Radni debatują o oświacie.

Tags

, , , ,

W piątek, 20 lutego, odbyła się sesja Rady Powiatu Lwóweckiego poświęcona oświacie. Głównym punktem sesji była prezentacja szkół, oraz pozostałych jednostek oświatowych (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, Powiatowe Centrum Edukacji oraz schroniska młodzieżowe) przez przedstawicieli tych jednostek. Tak jak było do przewidzenia, dyskusja radnych koncentrowała się głównie na problemach szkół, tzn. ZSE-T w Rakowcach Wielkich, ZSOiZ w Lwówku, ZSOiZ w Gryfowie oraz ZPE-W w Lwówku /Płakowicach/. Podstawą do dyskusji był materiał przygotowany przez Zarząd Powiatu. Można powiedzieć, że dane przedstawione przez Zarząd nie napawają optymizmem. Spadająca z roku na rok liczba uczniów powoduje, że subwencja oświatowa jest coraz niższa. Aby utrzymać bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych Powiat musi w 2015 r do subwencji oświatowej dołożyć ze swoich środków ok. 750 tyś zł. Niestety, sytuacja może, już w  najbliższej przyszłości, ulec jeszcze pogorszeniu. Nie tylko z powodu demografii. Otóż od 2015 roku zmieniają się przepisy dotyczące finansowania ośrodków edukacyjno – wychowawczym w ten sposób , że środki nie będą powiatowi przekazywane jako subwencja oświatowa lecz jako dotacja. Oznacza to, że dosyć wysokie środki jakie nasz Powiat otrzymuje na ZPE-W w Płakowicach będą musiały być wykorzystane tylko w tej placówce. Jaki to będzie miało skutek dla pozostałych szkół i budżetu Powiatu łatwo sobie wyobrazić choćby przytaczając kwoty subwencji jakie były „przesuwane” z ZPE-W do innych jednostek:w 2012 r – 818 tyś zł, 2013 r – 1656 tyś zł, 2014 r – 891 tyś zł. Można więc łatwo obliczyć, że dodatkowe środki jakie Powiat powinien przeznaczyć na oświatę /poza subwencją/ zwiększą się do, co najmniej 1,5 mln zł. Oczywiście pieniędzy tych w budżecie nie ma. 

Co w takiej sytuacji proponuje Zarząd Powiatu? NIC! Brak planów działań naprawczych w strukturze jednostek oświatowych nie można tłumaczyć początkiem kadencji i brakiem dogłębnej oceny sytuacji, ponieważ 4 z 5 członków Zarządu w ubiegłej kadencji też było radnymi. A może właśnie doświadczenie z poprzedniej kadencji, kiedy, jak to określił sam Pan Starosta Mrówka, próba reformowania oświaty skończyła się awanturą, powoduje, że Zarząd boi się podejmować w tym zakresie jakichkolwiek działań. Tylko unikanie i odwlekanie decyzji jedynie pogarsza sytuację. Musimy zdawać sobie sprawę że z trzech /nie licząc Płakowic/ szkół , dwie położone są na terenie naszej Gminy. Bez inicjatywy Powiatu, ale także bez współpracy Powiatu z Władzami Gminy Lwówek Śl. trudno będzie utrzymać istniejącą sieć szkół na terenie naszej Gminy. Kilka lat wcześniej gminy: Mirsk i Lubomierz , przejęły od Powiatu szkoły ponadgimnazjalne istniejące na ich terenie. Według informacji Zastępcy Dyrektora Szkoły w Lubomierzu, placówce tej , jeszcze gdy organem prowadzącym był Powiat, groziła likwidacja a teraz Szkoła „kwitnie”. Jeżeli chcemy aby na terenie naszej Gminy funkcjonowały dwie szkoły ponadgimnazjalne: ZSE-T w Rakowicach i LO w Lwówku nie wolno  zmian organizacyjnych dalej odkładać ad Kalendas Graecas.

 

Niektóre dane nt. oświaty na podstawie opracowania Zarządu –„Oświata w Powiecie Lwóweckim – aktualna sytuacja organizacyjna i finansowa”.

 

Nabór uczniów /młodzieży/ w poszczególnych szkołach:

rok szkolny:                              2012/2013      2013/2014     2014/2015

ZSOiZ w Lwówku                           85                      95                 46

ZSOiZ w Gryfowie                          88                      65                 60

ZSE-T w Rakowicach                    107                    126                 120

 

 

 

Wydatki z budżetu Powiatu uzupełniające subwencję w celu utrzymania poszczególnych szkół w tyś. zł:

rok :                            2010        2011        2012       2013        2014

ZSOiZ w Lwówku            828        1 120       1 062         815          602

ZSOiZ w Gryfowie           191         141          250         226            66

ZSE-T w Rakowicach        157           32            0             0         294

 

 

Share Button

A jednak strefa !

Tags

, ,

W niedawno zakończonej kampanii wyborczej na burmistrza temat strefy ekonomicznej był jednym z najbardziej dominujących zagadnień. Nie tylko w wystąpieniach kandydatów lecz również w dosyć licznych komentarzach mieszkańców na forach internetowych. Utworzenie strefy było jednym z głównych punktów mojego programu. Pani Mariola Szczęsna odnosiła się do tej sprawy sceptycznie, wręcz w swoim programie napisała , że w naszej Gminie nie ma warunków do tworzenia strefy. Jakież było moje miłe  zaskoczenie, kiedy dzisiaj, na Sesji Rady Miasta, usłyszałem informację Pani Burmistrz o działaniach jakie dotychczas wykonała w celu utworzenia strefy. Poinformowała , że spotkała się z Prezesem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedkładając dwie propozycje lokalizacji: Płóczki Dolne /miejscu niedoszłej biogazowni/ oraz przy ul. Oświęcimskiej /za zakładem przeróbki kamienia/.

Uważam, że w wyborze miejsca nie należy kierować się wyłącznie statusem własności gruntu. Mając na uwadze rangę lokalizacji w powodzeniu strefy, uważam , że lepszym miejscem byłyby Rakowice. Nawet gdyby trzeba było zakupić w tym celu grunt i dokonać stosownej zmiany w miejscowym planie. Zakup gruntu to kwota ok. 120– 150 tyś zł / 4 – 5 ha/ i nie jest to największy wydatek. O wiele większe środki trzeba zarezerwować na uzbrojenie gruntu i ewentualne drogi dojazdowe. Dlaczego Rakowice? Lepsze położenie w stosunku do drogi wojewódzkiej, dobre ukształtowanie terenu, mniejsza uciążliwość dla mieszkańców / w porównaniu do lokalizacji przy ul. Oświęcimskiej/ , możliwość wybudowania bocznicy kolejowej, dzięki surowcom, możliwość inwestowania w produkcję wyrobów betonowych itd.

Cieszy jednak, że sprawa utworzenia strefy została przez Panią Burmistrz podjęta. Tylko po co było tyle się spierać w kampanii i doprowadzać niektórych wyborców ze swojego obozu do płomiennych wypowiedzi krytykujących mnie za taki „absurdalny pomysł”??

Share Button